Abonnement og priser

Informasjon om renovasjonsgebyret, hvilke tjenester det dekker og priser for ulike abonnement.

Privatpersoner betaler for innsamling og håndtering av husholdningsavfall gjennom det kommunale renovasjonsgebyret, som faktureres sammen med de andre kommunale avgiftene i fire terminer. Beboere i borettslag betaler for tjenestene gjennom sine fellesutgifter.

Gebyrsystemet har som hovedprinsipp at du betaler etter størrelsen på beholderen og hva slags avfall det er i den. Restavfall utgjør 85 % av gebyret, papp/papir 10 % og plastemballasje 5 %. Det skal altså lønne seg økonomisk å sortere avfallet. 

Du som bor i Midtbyen og sentrumsnære områder bringer papp/papir og plastemballasje til Midtbypunkt.

Disse tjenestene dekkes av renovasjonsgebyret:

 • Innsamling av restavfall
 • Innsamling av papp og papir
 • Innsamling av plastemballasje
 • Innsamling av farlig avfall
 • Sortering og behandling av alt avfall
 • Mulighet til å levere farlig avfall til Miljøstasjoner
 • Mulighet til å levere glass- og metallemballasje til returpunkt og gjenvinningsstasjon
 • Mulighet til å levere brukbare tekstiler og sko til returpunkt og gjenvinningsstasjon
 • Mulighet for å levere grovavfall til Heggstadmoen gjenvinningsstasjon
 • Husholdninger i Midtbyområdet kan kaste papp/papir og plastemballasje til redusert gebyr på Midtbypunkt
 • Juletreinnsamling (aksjon) i januar
 • Mulighet for levering til Hageavfallsmottak i sommerhalvåret
 • Innsamling av hageavfall (aksjon) i papirsekker i mai
 • Mulighet til å bytte avfallsbeholdere til større eller mindre
 • Mulighet til nabodeling av beholdere
 • Mulighet til å delta på kurs i varmkompostering