Hageavfallsmottak

Hageavfallsmottaket

Levering av hageavfall
Åpningstidene er i sommerhalvåret de samme som for gjenvinningsstasjonen, mens de avviker i vinterhalvåret (redusert åpningstid). Hageavfallsmottaket kan benyttes av husholdningene i Trondheim og Klæbu kommune. Hageavfallet blir kompostert til næringsrik kompostjord.

I vinterhalvåret kan hageavfall også leveres som restavfall ved gjenvinningsstasjonen mot betaling. Prisen er kr 1,55 pr. kg.

Naturlige og bearbeidede masser skal nå leveres her. Det koster 9 øre pr. kg.
Dette er: Tegl, betong (uten armering) og takstein, ikke-forurenset jord, sand, grus, stein, leire, torv og myr.

Praktiske tips:

  • Husholdninger kan levere gress, løv, kvist, greiner, trestammer og nedfallsfrukt.
  • Det er IKKE anledning til å levere matavfall. Dette legges i restavfallsbeholderen.
    Ta kontakt med kundesenteret hvis du behøver å bestille ekstratømming.
  • Avfallet blir kvernet og må derfor ikke inneholde jord/torv, steiner, eller sand og grus fra vinterens strøing.
  • Har du med hageavfallet i plastsekker, må sekkene tømmes. På området finnes egen container for plastposene, dersom du ønsker å kvitte deg med de.
  • Møt opp i god tid før mottaket stenger for dagen.


Vi tar ikke i mot hageavfall fra næringsdrivende.

Vær oppmerksom på at det er forbudt å dumpe hageavfall i naturen!

Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan forårsake stor skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de skygge for og konkurrere ut ville planter og blomster, bringe med seg skadelige sykdommer, snegler eller andre skadedyr, og i verste fall utrydde sjeldne arter. De plantene som utgjør den største trusselen kalles svartelistede planter. De vanligste artene i Trondheimsområdet er slirekne, tromsøpalme/ kjempebjørnekjeks (foto: Eli Fremstad), hagelupin, kjempespringfrø og legepestrot.

Slirekne
Kjempebjørnekjeks
Hagelupin
Dagfiol
kjempespringfrø
Legepestrot

Har du svartelistede planter du ønsker å bli kvitt?

Små mengder kan pakkes inn og legges i restavfallsbeholderen. Større mengder legges i sekker og leveres i egen container på hageavfallsmottaket.

Kart og kjørerute til hageavfallsmottaket:

Hageavfallsaksjonen

Hver vår før 17. mai arrangerer Trondheim Renholdsverk Hageavfallsaksjonen. Dette er en super måte å bli kvitt løv og kvist på uten å ta turen til Heggstadmoen. For å delta må man kjøpe egne aksjonssekker på utvalgte utsalgssteder. Rydd hagen og sett aksjonssekkene i veikantenpå nærmere angitt dato.