Viktig møte for ombruksmarkedet

Invitasjon til markedsdialog for gjenbruk

Trenger din ombruksvirksomhet enkel tilgang til brukte varer? Ønsker du å samlokalisere deg med BrukOm og andre aktører i bransjen? Har du en ide som kan passe inn i Trøndelags største ombrukssenter? Da ønsker vi å møte deg!

Trondheim Renholdsverk inviter til dialogmøte i forbindelse med vårt konsept BrukOm butikk, som er inne i en rivende utvikling og har sterk vekst for øyeblikket. Ved Heggstadmoen gjenvinningsstasjon leverer Trondheims husholdninger avfall til gjenvinning og varer til ombruk. Vi har som mål å øke andelen fra stasjonen som går til ombruk vesentlig de kommende årene, og ønsker innspill fra markedet som bidrar til avfallsreduksjon og økt ombruk. Vi søker også avtaler med samarbeidspartnere (små og store bedrifter, enkeltforetak og gründere) for høyest mulig måloppnåelse, og inviterer alle som  har gode ideer til gjenbruk til informasjonsmøte:

Dato:   Tirsdag 15. september 2020
Tid:      Kl 10-12
Sted:   BrukOm sine lokaler på Nyhavna – Styrmannsgata 6

Bakgrunn
For å forstå markedets behov og ideer til ombrukskonsepter, opp mot TRVs målsetting om stadig mer varer til ombruk, vil vi gjennomføre dialog med markedet. Vi ønsker i denne dialogen å motta innspill som vi kan bruke videre i planlegging og gjennomføring av prosjektet og framtidige anbudskonkurranser, samarbeid og nedstrøms avtaler knyttet til prosjektet.  Hvordan kommer vi i gang og hvilke gevinster kan vi oppnå?

Program

  • Velkommen! v/daglig leder Henning N. Martinsen
  • Informasjon om prosjektet på Nyhavna – prosjektleder Kristin Ottesen
    • Ombrukssenter i samlokalisering med flere aktører
    • Samarbeidsavtaler, nedstrømsavtaler, vinn-vinn for alle parter
  • Informasjon rundt videre prosess opp mot offentlig anskaffelser v/Jeanette Rendal
  • Informasjon rundt videre påmelding til en-til-en dialog

Vi ønsker oss et bredt spekter av interessenter – små og store bedrifter, enkeltforetak og gründere

Les artikkel i Adressa 2. september 2020 (for abonnenter) 

Vi ser på muligheten for å tilby leie av lokaler for verksteder, lager, oppstarts- og etablerte bedrifter innenfor gjenbruk og grønn produksjon. Vi har også planer om å etablere en materialbank med gjenbruksmaterialer og gjenstander som vi skal forvalte på best mulig måte, og finne gode løsninger for miljøet og gi muligheter til de som kan videreforedle dette. Har du tanker rundt dette, er du hjertelig velkommen!

Påmelding innen 8. september til jeanette.rendal@trv.stage.klappmedia.no på e-post

Har du spørsmål rundt arrangementet? Kontakt Kristin Ottesen kristin.ottesen@trv.stage.klappmedia.no eller ring 415 12 194

Offentlig utlysning på Doffin finner du her

BrukOm Nyhavna gjenbruk
Denne hallen på Nyhavna skal fylles med gjenbruksaktiviteter som ombruk, reparasjoner og redesign – og vil forhåpentligvis syde av liv før jul!

Det er stengt for kommentarer.