Blir du med på Plastutfordringen 2020?

I fjor vant Trondheim kommune Plastutfordringen. Kan vi vinne igjen i år?

I oktober skal over 170 husholdninger og 32 ungdoms- og videregående skoler konkurrere mot
hverandre i Plastutfordringen 2020. Dette skal skje ved at deltakere fra store deler av landet
gjør en rekke aktiviteter som reduserer plastforbruk og -forsøpling hver dag i to uker. Når
aktivitetene registreres utløser dette poeng, og husholdningen og skolen med høyest
poengscore vinner i sin kommune, mens kommunen med høyest samlet score for sine lag
vinner Plastutfordringen 2020.

Trondheim kommune skal i år forsvare tittelen som vinner av Plastutfordringen 2019!
I år deltar vi med 20 husholdninger fordelt på de fire bydelene våre. I tillegg
deltar elever og ansatte ved Strinda videregående skole mot 12 andre videregående skoler i
Norge.

Blir du med?

Nå søker vi etter husholdningsdeltakere, og inviterer alle interesserte til å melde seg på.
Prosjektet gjennomføres for andre gang i år, og er i regi av Framtiden i våre hender og den
digitale klimakalkulatoren Ducky, med finansiell støtte fra Handelens Miljøfond og Bymiljøetaten
Oslo. Lokalt finansieres prosjektet også av Trondheim kommune, og Trondheim Renholdsverk er samarbeidspartner.

Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 11. september
Det er begrenset antall plasser, så her er det førstemann til mølla som gjelder!

Hvorfor er plastutfordringen viktig?

Fordelen med plast er mange. Det er billig og enkelt å lage, noe som har ført til en eksplosjon i
bruken av plast. Overforbruket av plast har blant annet ført til enorme mengder plast på avveie,
massiv forsøpling og forurensning av mikroplast og plastkjemikalier som påvirker helsa til både
mennesker og dyr.

Selv om plastproblematikken er så stor og gjennomgripende at det er avgjørende med
endringer på systemnivå, er individuelle tiltak svært nødvendige. Privatpersoner er ansvarlig for
en betydelig del av overforbruket og plastforsøplingen. Vi har kontrollen når det kommer til eget
forbruk, og våre valg har betydning for både naturen og klimaet.

Slik sorterer du plast

Men hva kan vi forbrukere gjøre for å bidra til å løse disse problemene? Det er ikke alltid så lett
å vite hvor skoen trykker, eller hvilke tiltak som er best for klima, helse og miljø.
Plastutfordringen har som mål å opplyse og hjelpe forbrukere med å ta gode valg i hverdagen,
samt å rette fokus på plast og problemene knyttet til unødig plastbruk og plastforsøpling.

Hvordan gjennomføres Plastutfordringen?

Utfordringen kjøres med den digitale plattformen til Ducky. Den er designet for å gjøre det
morsomt og enkelt for folk å gjennomføre aktiviteter og endre vaner.

Les mer om Plastutfordringen 2020 her

Et eksempel på en daglig utfordring er: “jeg laget middag med kun plastemballasjefrie
ingredienser i dag”. Hver dag en deltaker lager middag kun basert på f.eks løsvektsvarer eller
ingredienser som ikke er pakket i plast, kan denne aktiviteten merkes av i utfordringen, og
deltakeren får poeng. Et annet eksempel som er mer krevende og som dermed utløser mer
poeng er følgende: “jeg kontaktet en politiker/næringslivet i dag og oppfordret til endring”. Det
kan f.eks være å be Friele om å lage kaffeemballasje som kan gjenvinnes.

Hadde alle innbyggerne i Norge gjort som deltakerne i Plastutfordringen 2019, ville vi i løpet
av to uker ha: Redusert forbruket av plastposer med ni millioner, redusert kjøp av
engangskopper med én million og plukket over 300 tonn plastsøppel fra naturen. Hva
resultatene av årets deltakelse blir, gjenstår å se!

Utfordringen starter 12. Oktober og varer i to uker

Meld deg på her

Det er stengt for kommentarer.